Opdrachtbevestiging

 

 

 

 

 

 

Opdracht bevestiging Fotoreportage         

 

 

 

Rechten en gebruik van de foto’s (portretrecht)

 

  1. De klant verleent hiermee aan de fotograaf het in tijd en omvang onbeperkte recht van hem/haar gemaakte foto’s openbaar te maken en/of te verveelvoudigen en/of anderzins te gebruiken (hierna samengevat als publiceren op elk tijdstip, op iedere wijze, in iedere omvang en in iedere context als door de fotograaf gewenst, zowel in Nederland als daarbuiten).

 

  1. De hierboven gegeven toestemming omvat mede alle publicaties in of ten behoeve van reclame (met inbegrip van ideële reclame) voor welke producten, diensten of ideeën ook.

 

  1. De hierboven verleende toestemming is onafhankelijk van eventueel wijzigende omstandigheden.

 

  1. De klant doet nu reeds bij voorbaat afstand van het recht om zich op gewijzigde omstandigheden te beroepen.

 

  1. De klant verklaart hiermee van niemand toestemming nodig te hebben om deze verklaring rechtsgeldig te doen zijn. Is de klant minderjarig, dan zal de wettelijke vertegenwoordiger deze verklaring mede ondertekenen.

 

Dit betekent dat ik de foto’s mag gebruiken voor marketingdoeleinden op internet of op papier. In 99% van de gevallen is dit op mijn website en social media. Naast de zakelijke afspraken op papier geldt bij mij altijd: alle foto’s die ik plaats heb jij eerst gezien en als er dingen voorkomen die afwijken van de standaard marketing zal ik daar altijd contact over opnemen. 

Nabewerkingen door de klant

Naast het selecteren van de foto’s is ook het nabewerken een belangrijk onderdeel van de taak van de fotograaf. Wil jij de foto’s gebruiken online offline, dan kun je geen aanpassingen maken. 

Verplaatsen van de afspraak

Af en toe kan het gebeuren dat er iets voorkomt waardoor je je afspraak wilt verzetten.

Geef dit tijdig aan. Bij annulering van de afspraak wordt 25% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.

 

 

Klik hier voor de algemene voorwaarden